Burmezen zijn bijzonder aanhankelijke katten. Ze zoeken graag menselijk gezelschap. Meestal gaat dat zelfs zover dat zij bij bezoekers op schoot kruipen. Hierdoor hebben zij de naam gekregen allemansvrienden te zijn. Toch weten ze heel goed wie hun baas is en zijn meestal ook sterk aan hem of haar gehecht.

 

Een Burmees hecht zich dan ook meer aan mensen dan aan een huis, alhoewel een Burmees die in een nieuwe omgeving terecht komt deze toch eerst tot in de kleinste hoekjes moet verkennen. Ze koesteren zich, zoals de meeste katten, in warmte en liggen dan ook bij voorkeur in de zon, op een warme schoot, bij iemand in de nek en als er niemand in de buurt is op de cv radiator, daarbij radiator temperaturen verdragend die u en ik niet voor mogelijk achten.

 

Een Burmees in huis halen betekend dat er een volledig gezinslid bij komt, zo sterk mensgericht is de Burmees. Hij hoort bij het gezin, doet met alles mee helpt met alles mee, zoals het toetsenbord van de computer bedienen, waardoor ik dit stukje al 3 keer opnieuw heb moeten schrijven. Helaas doet mijn Burmees dit op zo'n ontwapenende manier dat ik ondanks het tijdsverlies nog steeds niet kwaad op haar ben geworden.

 

Ook gaat hij 's nachts als het even kan ook mee naar bed. Burmezen zijn speels, en blijven dit meestal ook tot op hoge leeftijd. Allerlei voorwerpen in de lucht gooien, achter balletjes aan rennen en tot in het oneindige apporteren, het huis in een moordend tempo inspecteren op de meest onverwachte momenten enz .

 

Ook perioden van enorme luiheid behoren tot het bezigheden arsenaal van de Burmees.

 

 

 

 

 

Zeker als u veel van huis bent kan de Burmees niet zonder katachtig gezelschap en kwijnt hij of zij onherroepelijk weg. Maar niet iedere andere kat is voor de Burmees acceptabel. Zoals uit het voorgaande mag blijken is de Burmees een kat van het dominante soort.

 

 

 

Dichte deuren zijn voor de doorsnee burmees geen enkel probleem, hij maakt ze gewoon open. Wilt u dat niet dan kunt u proberen de knoppen van de deuren recht op te zetten, maar ik geef u geen garantie. Vaak zult u moeten overgaan tot het monteren van ronde metalen knoppen. Houten knoppen kan een burmees met zijn nagels goed vastpakken, waarna een slingerend lijf er voor zorgt dat de kruk alsnog draait. Het is maar dat u het weet.

 

 

 

 

 

Ze zijn dus zeer intelligent, maar dat betekent niet dat je ze zomaar iets leert of afleert. In principe maakt de burmees zelf wel uit wat hij of zij doet en je moet echt de baas zijn om hem of haar tot andere gedachten te brengen. Ze weten overigens donders goed wat verbieden betekent, maar of zij er naar luisteren hangt van uw overwicht af. Je kunt het natuurlijk ook na een paar minuten weer proberen. Wat er in dat koppetje zit is er nog niet meteen weer uit.

 

 

 

Ze luisteren dus hoofdzakelijk als het hun uitkomt. Misbruik maken van de gelegenheid is ze ook niet vreemd, zo kunnen ze zeer aanhalig worden als u iemand aan de telefoon hebt en ze voelen het feilloos aan dat u iemand aan de lijn hebt die u niet even in de wacht kunt zetten om even stevig verbaal op te treden. Veeg je ze dan van tafel, dan gaat er een ander arsenaal open , bijvoorbeeld een andere kat pesten, kopjes geven tegen een wankele bloemenvaas, een foto lijstje tegen de grond werken, of gaan zitten janken als een baby. Kortom de Burmees vind dat hij menselijke aandacht nodig heeft.

 

Toch is het zo dat een alleenstaande Burmees soms niet goed uit de voeten kan, ondanks zijn mensgerichtheid. Vaak heeft een Burmees de neiging krijgt weg te kwijnen zonder andere katten om zich heen.Een andere dominante kat er bij plaatsen kan dan ook problemen op leveren. Meestal, je kunt namelijk in dit soort zaken niet generaliseren, is de combinatie met een Abessijn of een Bengaal geen succes. Daar kun je wel eens duidelijk spijt van krijgen.

 

 

 

Burmezen zijn doorgaans een gezond ras dat vaak 15 jaar of ouder wordt.. Een gemiddelde nestgrootte is 5 kittens, nesten van 9 kittens komen voor, waarbij het niet ondenkbeeldig is dat ze ook allemaal in leven blijven. De Burmees is dus behoorlijk vruchtbaar. Ik heb het meegemaakt dat een katertje van 4 maanden het voor elkaar kreeg om een poes zwanger te maken.

 

 

 

De Burmees wordt vrij licht gekleurd geboren en bereikt zijn uiteindelijke kleur pas na ongeveer 2 jaar.